Bero

Oprettelse af bero koster kun 99 kr. Beroperioden er herefter gratis.

Medlemsskabet aktiveres automatisk igen efter beroperioden. Du skal selv notere dig start og slutdatoerne. Du er dermed IKKE udmeldt.

For at undgå misforståelser omkring varigheden, skal du sende en mail til LifeClub med en ønsket startdato og en slutdato. Når du modtager bekræftelse fra LifeClub, er din bero oprettet. Det er dit eget ansvar, at mailen når frem rettidigt samt at følge op på, at LifeClub har modtaget den, hvis du ikke modtager en bekræftelse efter nogle dage.


Berosætning er muligt for medlemmer, som ikke har gæld og ikke opsagte medlemskaber. Beroperioden skal være på mindst 2 uger.
Bero udover 3 måneder skal dokumenteres (ved forevisning af gyldig dokumentation). Bero kan ikke ske med tilbagevirkende kraft.
Har du valgt en bindingsperiode, bliver medlemskabet rykket i en tilsvarende periode, som du har været berosat.

Hvis du bliver sat i bero efter den 15. i en måned, kan det ske, at beroperioden krydser din betaling på Nets Betalingsservice. Hvis det sker, vil et overskydende beløb blive sat ind på din konto, når du genoptager din træning modregnes beløbet.
Du skal dermed ikke afvise eller afmelde din Betalingsservice.

Send en mail om bero til Roskilde: Roskilde@lifeclub.dk

Læs vores standardbetingelser her.